Výprava do lomu

Zahájení celotáborové hry a opékání špekáčků v lomu pod Městskými skalami.