Výlet s Wakanama na Senovou

První výlet skautského roku byl na rozhlednu Háj společně se skautským oddílem Wakan.