Víkendová výprava Svišťů

Družinová výprava Svišťů do Pustých Žibřidovic.